Informujeme

Letní ozvěny aneb Kapička na Slavonice festu

KAPIČKA NA SLAVONICE FESTU měla velký úspěch. Díky propagaci našeho bazárku nejen v programu festivalu vzrostly během konání Slavonice Festu tržby o 75% a prodalo se zboží za 12.095 Kč. Do sbírkové kasičky pro dětské pacienty s leukemií hematoonkologie v Českých Budějovicích přispěli diváci částkou 14.787 Kč. Speciální dík patří našim mladým "kasičkovým" dobrovolníkům: Lucii Řezníčkové, Kateřině Cigaleové, Vojtěchovi Macků a Patriku Javůrkovi. A dále všem dobrovolníkům z Kapičky, týmu Slavonice Festu a především Vám všem, kteří jste přispěli. Ať už svým nákupem nebo přímo do kasičky. UPŘÍMNĚ VÁM DĚKUJEME. 

Zprávy z Kapičky

• 29. 4. zahrál Divadelní spolek při N. K. N v Jemnici představení "Na správné adrese". Divadelní představení navštívilo více než 100 diváků a na dobrovolném vstupném se vybralo 3 750 Kč. Částka poputuje na pomoc rodinám dětí nemocných leukémií. Velké poděkování patří všem hercům, Městu Slavonice, které zdarma poskytlo prostory kulturního domu. Zvláštní poděkování pak patří Klubu důchodců ve Slavonicích, kteří tuto akci podpořili. 

• V průběhu května bylo možné shlédnout na Turistickém informačním centru ve Slavonicích výstavu panenek paní Marie Kubátové. Z dobrovolného vstupného poputuje částka 537 Kč na TJ kostní dřeně ve FN Motol, na dětské oddělení. Velké poděkování patří paní Marii Kubátové, dále pak TIC ve Slavonicích za bezplatné poskytnutí prostor. 

• Na den dětí 1. 6. jsme na dětském hematoonkologické oddělení Nemocnice v Českých Budějovicích předali finanční dar ve výši 5 000 Kč. Dětem jsme darovali hračky, ze kterých měly velkou radost. 

• Po dobu konání Slavonice festu 1. -5. 8. bude bazárek Kapička otevřený, a to vždy od 10 do 19 hodin. 

• Z důvodu výměny oken v kulturním domě bude od 20. srpna bazárek Kapička zavřený. O znovuotevření vás budeme informovat na našich webových stránkách https://bazarekapicka.webnode.cz/ a na facebookových stránkách Kapička z. s. 

• Závěrem bychom chtěli poděkovat za podporu všem, kteří do Kapičky přispívají darovanými věcmi, všem dobrovolníkům, všem kupujícím. Díky vám můžeme pomáhat a dělat radost tam, kde je opravdu potřeba.                                                                            Martina Vágnerová, Kapička z. s.

Výstava panenek

V prostorách Informačního centra ve Slavonicích proběhla výstava panenek paní Kubátové. 

Výtěžek  z dobrovolného vstupného putuje na DĚTSKOU HEMATOLOGII V PRAZE MOTOLE.

Děkujeme všem za návštěvu.

                         Ochotnický spolek Divadlo Jemnice při N.K.N zahrál pro Kapičku. 

                  Výtěžek ze vstupného poputuje na pomoc rodinám s onemocněním laukémií.

  Pomocí dobrovolného vstupného se vybrala částka 3750Kč

 

Více informací najdete v Galerii

                                      29.dubna, v 18:00h, v Kulturním domě ve Slavonicích.

                                              Více o divadelním spolku zde na facebooku.


Rok s Kapičkou


Charitativní bazárek ,,Kapička'' oslavil své první narozeniny. Napočest tohoto výročí proběhla, za spolupráce města Slavonice, charitativní a kulturní akce s názvem ,, rok s Kapičkou.''
I přesto, že nám počasí moc nepřálo, se velký Den vydařil a na TJ - kostní dřeně v PH - Motole přibyde částka 13 095 kč. O tuto částku se podělí rodiny momentálně transplantovaných dětí a bude jim sloužit na výdaje spojené s touto léčbou.
Děkuji všem dobrovolníkům, kteří se podíleli na přípravách.
Fotografie z tohoto dne můžete vidět na stránkách Kapičky www.bazarekapička.cz , kde se dozvíte také podrobnější informace.
Děkuji panu Petru Hilenkovi, který nafotil tyto překrásné fotografie zcela zdarma.
Za Kapičku
Naďa Cigaleová

Díky Vašim hlasům jsem se umístila v první pětici Podnikavých žen roku 2015.

Drazí kamarádi, přátelé a známí,
zapojila jsem se do soutěže Podnikavá žena roku, protože mým dalším snem je vydat knihu, kterou pro Vás napsal (s mou pomocí) sám život. Proto jsem Vás chtěla poprosit o hlas v níže uvedeném odkazu.
Pokud Vás to nebude obtěžovat, můžete tento odkaz dál sdílet a předávat svým kamarádům.
Děkuji za podporu.
S pozdravem Naďa Cigaleová

Slavnostní otevření bázárku 22. července 2015.

Tento den byl pro mě double slavnostní. Kapička bude slavit své narozeniny v den i hodinu synovi transplantace kostní dřeně.